Testimonials

JIMI THE COACH

“เจนนี่” ไม่ได้เป็นเพียงโค้ชที่มีทักษะที่ได้รับการยอมรับในระดับ International แต่มีอีกหลายคุณสมบัติในตัว “เจนนี่” ที่เป็นมากกว่า โค้ช

“เจนนี่” เป็นกัลยาณมิตรที่ทำให้ผู้ที่มาพบปะพูดคุยสามารถเดินจากไป อย่างมีความสุข มีทางออก มีกำลังใจ และมีพลังที่จะใช้ชีวิตต่อไปทั้ง ในด้านธุรกิจและชีวิตประจำวัน เนื่องจาก “เจนนี่” มีทัศนคติต่อโลกที่ ยืนอยู่บนความเป็นจริง เป็นบวก สร้างสรรค์ และปรารถนาดีต่อผู้ที่เข้า มาสัมผัสด้วย ทั้งในชีวิตส่วนตัว การโค้ช และการสอน “เจนนี่” มี จริยธรรมในการทำธุรกิจ มีเมตตา มีความสนุกสนาน กตัญญู สดใส อารมณ์ดี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทุ่มเท และรักษามาตรฐานแห่ง ความดีงามเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งสะท้อนออกมาจากคุณสมบัติของ ความเป็นมนุษย์ที่สวยงาม “เจนนี่” จึงเป็นโค้ชที่ดี น่าไว้วางใจ และ เป็นมากกว่าคำว่า “โค้ช”

ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ คน ทุกๆ องค์กร ที่ได้สัมผัสโค้ชเจนนี่

Coach Jimi

พจนารถ ซีบังเกิด

ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้ง กลุ่มบริษัท จิมมี่ เดอะ โค้ช
(Jimi The Coach Group)

FRASERS PROPERTY THAILAND

ในฐานะ Life Coach โค้ชเจนนี่มีบุคลิกที่มีความเป็นมิตรกับโค้ชชี คุยด้วยแล้วมีความรู้สึกว่า ปลอดภัย เราสามารถไว้วางใจได้ และที่ สำคัญ เราสามารถเล่าทุกเรื่องที่เราอยากจะเล่าให้โค้ชเจนนี่ฟังได้ เพราะมั่นใจได้ว่า โค้ชจะพาเราไปหาทางออกของการแก้ปัญหาให้ กับตัวเราเองได้อย่างแน่นอน และในฐานะ Trainer โค้ชเจนนี่สามารถ ผสมผสาน และเชื่อมโยงทฤษฎีของการสื่อสาร กับการปฏิบัติได้อย่าง ลงตัว ขณะนั่งเรียนรู้ จะไม่รู้สึกเลยว่ากำลังเรียนหนังสืออยู่ เพราะโค้ช เจนนี่ใช้ภาษาเป็นธรรมชาติ กลมกลืน จนผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาวิชาได้ ไม่ยาก เกิดความเข้าใจได้เองโดยผ่านการทำกิจกรรม หลักสูตรที่น่า ชื่นชมมากคือ Miracle of Strengths และ Selling with Heart เพราะ โค้ชเจนนี่สามารถทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงจุดแข็งของเราเอง และ สามารถนำออกมาใช้ได้ตรงกับสถานการณ์ Selling with Heart ไม่ใช่หลักสูตรสอนเทคนิคการขายที่ต้องจบด้วยการซื้อ แต่เป็น หลักสูตรที่ช่วยให้เรารู้จักตัวเอง กล้าที่จะนำเสนอความคิดเห็นของเรา ต่อผู้อื่นอย่างจริงใจ
ขอชื่นชมในความสามารถ และความเป็นมืออาชีพของโค้ชเจนนี่ มั่นใจและพร้อมจะแนะนำโค้ชเจนนี่ให้กับผู้บริหารทุกๆ บริษัท รับ ประกันไม่มีผิดหวังแน่นอน

ลัญจกร คงสกุล

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Frasers Property (Thailand) Public Co.,ltd.

Courage to Coach

“เจนนี่” สำหรับครูโค้ช
คือ ความภาคภูมิใจ
คือ ผีเสื้อที่โบยบินอย่างสวยงาม
คือ โค้ชไทยที่เติบโต ส่งต่อ และมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับ International
คือ ศิษย์ที่น่ารัก
คือ กัลยาณมิตรที่มีน้ำใจ
คือ เพื่อนที่คุยได้ทุกเรื่อง

“โค้ชเจนนี่” ในมุมเพื่อนร่วมงาน
คือ ครู และ โค้ชผู้บริหาร
คือ ผู้ถ่ายทอด ส่งต่อ ในสิ่งที่ตนเองเชื่อ และทำจริง จนใช้ชีวิตให้เห็น เป็นให้ดู

“โค้ชเจนนี่” ในมุมผู้เรียน
คือ ครูที่ดูแลผู้เรียน เหมือนเพื่อน พี่ น้อง ใส่ใจ ใกล้ชิด สร้างห้องเรียนที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวา ถ่ายทอดสิ่งที่มีในชีวิต แต่ละคนจึงก้าวออกไปอย่างคนที่มีคำตอบ มีทางออก มีกำลังใจ และมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปทั้งในด้านธุรกิจและชีวิต

“โค้ชเจนนี่” ที่รู้จัก
คือ โค้ชที่มีพลัง ทำงานทุกชิ้นอย่างเต็มศักยภาพ ทำดีที่สุด ใส่ใจ ทำด้วยความเข้าใจโจทย์ เข้าใจคนอื่น สร้างสรรค์ เมตตา มีความรักและปรารถนาดีต่อทุกผู้คน

“โค้ชเจนนี่” เจ้าของธุรกิจ
คือโค้ชที่มีจริยธรรมในการทำธุรกิจ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทุ่มเท และรักษามาตรฐาน ผลงานจึงออกมาดีเลิศ เสมอต้นเสมอปลาย

“โค้ชเจนนี่”
คือ โค้ชที่องค์กร ผู้บริหาร เลือกร่วมงาน
คือ กัลยาณมิตรของทุกคน

โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ
ผู้ก่อตั้ง Courage to Coach
6.6.19

EDUCATION ACADEMY MITSUBISHI MOTORS THAILAND

โค้ชเจนนี่และทีมงานสามารถนำหลักการของ life coach มาประยุกต์ใช้ร่วมกับทฤษฎีทางด้านการขาย ได้เป็นอย่างดี ซึ่งประสบการณ์ต่างๆของโค้ชช่วยให้ เราได้หลักสูตรสอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการ

เพราะสิ่งที่เราหาอยู่นั้นถือว่าค่อนข้างเฉพาะทางกับ ธุรกิจของเราอย่างมาก และผลตอบรับจากผู้เข้า อบรม รวมทั้งผลของการทำงานหลังจากอบรม ก็ออก มาในเชิงบวกซึ่งทำให้เราในฐานะลูกค้ามั่นใจว่าเรา มาถูกทาง

อุดมวิทย์ เกตุผ่อง

Corporate General Manager
Mitsubishi Motors Thailand Education Academy

NEXUS PROPERTY

ได้เรียนกับพี่เจนนี่ ทำให้ได้ค้นพบ ส่วนหนึ่งของตัวเองที่ยังไม่เคยพบมา ก่อน สร้างพลังบวกมหาศาลทุกๆครั้ง ที่เจอกัน ได้เพื่อนสนิทเพิ่มมาอีกคน เลยค่ะ Life Coach เป็นมากกว่า Coach จริงๆ ค่ะ

นลินรัตน์ เจริญสุพงษ์
กรรมการผู้จัดการบริษัท เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

PEOPLE PLUS

รู้สึกประทับใจกับความเป็นมืออาชีพของโค้ชเจนนี่ ซึ่ง มีทั้งความสนุกสนาน การสอนให้เข้าใจง่าย การให้ ข้อคิดและมุมมองที่แตกต่าง และการติดตามผลอย่าง เอาใจใส่

ทำให้ทีมงานแต่ละคนได้รู้จัก strength ของตัวเอง เปลี่ยนวิธีการเข้าหาลูกค้า มี mindset ที่เปลี่ยนไป มี การพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเห็นได้ชัด และ ทำให้ทีมงานมีความมั่นใจมากขึ้นในการทำงานให้ บรรลุเป้าหมาย และสำหรับตัวเอง ในฐานะผู้บริหาร นอกจากจะรู้จัก strength ของตัวเองแล้ว ได้มีการปรับ เปลี่ยนมุมมองใหม่และเข้าใจถึงความต้องการ และ ที่มาของพฤติกรรมของคนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น ประโยชน์อย่างมาก ในการบริหารคนให้อย่างมี ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่เราต้องการ

ดร. พิมวรินทร์ คณารักษ์สันติ
กรรมการผู้จัดการบริษัท พีเพิล พลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด

PEOPLE PLUS

พี่เจนนี่เป็นโค้ชที่สามารถปลุกพลังในใจ ของคนด้วยการทำให้คนมองเห็นพรสวรรค์ และความดีงามของตัวเอง ขอบคุณที่พี่เจน นี่รับฟัง และ สะท้อนมุมมอง ทำให้เรามอง เห็นสิ่งที่เป็นข้อจำกัดของตัวเองอย่าง จริงใจ และ ตรงไปตรงมา พี่เจนนี่เป็นแรง บันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างมีพลังด้วย การรักและยอมรับตัวเองอย่างแท้จริง

ปารัชณีย์ ธัญญจิรกิตติ์
Business Development Director
บริษัท พีเพิล พลัส ซอฟต์แวร์ จำกัด

Academy of SELF by CoachJad

โค้ชเจนนี่เป็นทั้ง Trainer และ Coach ที่แจ๊ดคิดถึงเป็นอันดับแรกๆเสมอ ทั้งในเรื่องของความเป็นมืออาชีพ ความทุ่มเทให้งานเพื่อผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับลูกค้า

โค้ชเจนนี่ยังเป็นผู้มีความสดใส ร่าเริง สนุกสนาน เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งจะช่วยให้การรับองค์ความรู้และประสบการณ์จากโค้ชเจนนี่มีประสิทธิภาพมาก

ชฎาวรรณ คังคะเกตุ
Executive Coach
MCC, ICF
ผู้ก่อตั้ง Academy of SELF by CoachJad

MAX Potentials

ผมรู้จักกับโค้ชเจนนี่ครั้งแรกเมื่อหลายปีมาแล้ว ตอนนั้นเธอยังทำงานประจำอยู่ในองค์กรแห่งหนึ่งแล้วสมัครมาเรียน NLP กับผม แต่แม้จะผ่านไปหลายปีผมยังจำช่วงเวลานั้นได้อย่างชัดเจนเพราะผมประทับใจกับควมตั้งใจของโค้ชเจนนี่ที่ตั้งใจ ทุ่มเทสุดๆกับการเรียนรู้และการใช้เครื่องมือต่างๆอย่างไม่หวาดกลัวเพื่อให้ได้เข้าถึงและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง โค้ชเจนนี่มุ่งมั่นปลดล็อคพันธนาการต่างๆที่คนๆหนึ่งอาจจะมีติดตัวมาโดยไม่รู้ตัว

ความจริงใจที่โค้ชเจนนี่มีให้กับตัวเองเพื่อเข้าถึง The Best Version ในตัวเธออย่างแท้จริงเป็นสิ่งที่ผมประทับใจเป็นอย่างมากจากบทบาทของอาจารย์กับลูกศิษย์กลายเป็นทีมงาน กลายเป็นเพื่อน กลายเป็นพี่น้อง … จริงๆแล้ว ผมเองก็ได้เรียนรู้จากโค้ชเจนนี่มากมายเมื่อได้มีส่วนร่วมในการเดินทางของโค้ชเจนนี่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผมได้เห็นการเจริญเติบโตของโค้ชเจนนี่อย่างต่อเนื่องที่ปรารถนาจะส่งต่อความสุขและความสำเร็จให้กับคนรอบตัวผ่านทักษะ ความรู้ และพรสวรรค์ที่เธอมี การก้าวเดินทีละก้าวอย่างสวยงาม ค่อยๆเดินแต่ไม่เคยหยุด มีความสุขกับการเดินในแต่ละก้าวเพื่อที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองรัก มันสวยงามและน่าประทับใจมาก

ในทุกวันนี้ โค้ชเจนนี่มีแนวทางของตัวเองที่ชัดเจนในการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น มีความเป็นมืออาชีพ มีความละเอียดและทุ่มเท โค้ชเจนนี่ทำการบ้านหนักมากในการรับงานและออกแบบ Solutions ต่างๆเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าในการพัฒนาศักยภาพของตนและของคนในทีมได้อย่างดีที่สุด

ผมว่าทุกวันนี้โค้ชเจนนี่สามารถยืนหยัดอยู่ในวงการโค้ชได้อย่างไม่น้อยหน้าใครเลยทีเดียวเชียวแหละ ทั้งหมดที่เขียนมาเพื่อจะบอกว่าพี่คนนี้ประทับใจในน้องคนนี้มาก และดีใจที่ได้เห็นน้องยืนอยู่ตรงนี้ได้อย่างมีความสุข มั่นคง และพร้อมจะเติบโตต่อไป … Miracle มีจริงๆ”

นพดล ตังวัชรินทร์
SUCCESS Coach และผู้ก่อตั้ง MAX Potentials
Certitifed NLP Trainer โดย American Board of NLP

สายการบินไทยแอร์เอเชีย

เช้านี้ตื่นมาได้รับข้อความที่อ่านแล้วตอกย้ำเหตุผลของการตื่นนอนในทุกๆเช้าอย่างมีความหมาย(IKIGAI) ได้จริงๆ

“ทอปัด เป็นผู้บริหารที่นำตัวเองมาเดินทางสายโค้ชแบบเต็มตัว เพื่อการพัฒนาตัวเอง และทีมงาน ระหว่างทางเจอโค้ชเยอะมาก เรียนเยอะมาก โชคดีที่เป็นคนจับถูกมากกว่าจับผิด เลยสนุกและเติบโตระหว่างทาง แต่ตอนเจอพี่เจนนี่ครั้งแรก สัญชาตญาณบอกว่า พี่เจนนี่ คนนี้แหละ ที่น่าจะเหมาะกับเคมีของคนในองค์กร และพาพวกเราไปต่อได้

การจัดคลาสสองวันแน่นๆ โดยที่เนื้อหาตรงตามบริฟทุกประการ เพื่อติดอาวุธให้กับพนักงานรุ่นใหม่ได้เติบโต แบบเข้าใจตัวเอง ชัดเจน มั่นคง สื่อสารเป็น คือคลาสในฝันของผู้บริหารแบบทอปัด ที่หลงรักในการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลของพนักงาน เพราะเชื่อว่า คนจะทำงานดีได้ ต้องมั่นคงและเติบโตจากภายใน

พี่เจนนี่มีความเป็นธรรมชาติ เป็นกันเอง จับต้องได้ ใส่ใจ จริงใจ ทีมโค้ชก็ใส่ใจในรายละเอียด โอบอุ้ม แบ่งปัน พนักงานที่มาเรียนก็มีความสุข เปิดรับสิ่งใหม่ เปิดใจเรียนรู้ พลังงานบวกไหลเวียนทั่วห้อง นายแวะมาแค่แป้บเดียวก็รู้ว่าเคมีมันใช่ พลังงานมันได้ เป็นการรวมทุกศาสตร์ที่กลมกลืนกลมกล่อมรวมอยู่ในความเป็นพี่เจนนี่ที่ลงตัวที่สุด

ทอปัด สุบรรณรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร สายการบินไทยแอร์เอเชีย

Besins Healthcare(Thailand) Co.,Ltd.

ถ้ากำลังมองหา Coach ที่มีประสบการณ์ เราจะบอกว่ามีเยอะมาก

แต่ถ้าบอกว่ากำลังมองหา Coach ที่มีทั้งประสบการณ์และองค์ความรู้ และยังสามารถผสมผสานประสบการณ์ องค์ความรู้ และมิติของแต่ละบุคคล พร้อมกับส่งพลังเชิงบวกที่สามารถเข้าถึงและจับต้องได้นั้นต้องบอกว่า “พี่เจนนี่” เป็นหนึ่งในน้อยคนมากที่สามารถ “เอาอยู่” กับสถานการณ์ต่างๆ มีความพอดีในการสอดแทรกแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติในระหว่างการ Coachได้ตรงจริตเป็นอย่างดีเยี่ยม

สิ่งหลักๆ ที่สัมผัสได้จาก “พี่เจนนี่” คือการเตรียมตัวที่ดี การมีพลังเชิงบวก ความเชี่ยวชาญจึงขอยกคำว่า “เก๋า…..เอาอยู่” ให้ “พี่เจนนี่”ค่ะ

ภัทราลักษณ์ คงถาวร
Country Manager
Besins Healthcare(Thailand) Co.,Ltd.