โครงการทำดีเพื่อแม่ 2019

Posted on Posted in COMMUNICATION WITH HEART

โค้ชเจนนี่และทีมโค้ชทั้ง9
กับภาระกิจเพื่อแม่ที่เรารัก
ได้สำเร็จลุล่วงด้วยรอยยิ้มและความสุขมากมาย

ขอบคุณทุกๆท่านที่ได้พบกันและร่วมเดินทางกับ
Communication with ♥
&Leader as Coach
รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

ทุกๆรอยยิ้ม ทุกๆความสุข
เราขอมอบให้แม่ที่รักของทุกๆท่านนะคะ
ส่วนรายได้ทั้งหมดมอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆในชนบทต่อไปค่า

#โครงการทำดีเพื่อแม่2019

Coach Jenny&
Miracle Team